Performance By Health

Träna regelbundet, det är viktigt för vår hälsa. Dock är det så att för att undvika att skada sig, så bör man träna på rätt sätt och ha rätt utrustning. Man får inte heller glömma bort att få tillräckligt med vila. Vanliga idrotter som ofta är drabbade av träningsskador är fotboll, ishockey, hästsport och handboll, men skador kan även uppstå i alla former av fysisk aktivitet så väl som om man sitter still alldeles för mycket framför en dator!

Att definiera begreppet hälsa, är inte det enklaste. Hälsa omfattar det fysiska välbefinnandet men även det psykiska och det sociala välbefinnandet. WHO som är Världshälsoorganisationen har en definition på hälsa så är den enligt citat: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”.

Om du vill ha en bra hälsa, så gäller det att du rör på dig regelbundet, se till att äta rätt och att ha en bra social tillvaro med relationer som känns trygga och kärleksfulla.

Den fysiska hälsan är något som du själv kan påverka, genom att röra på dig. En vuxen bör enligt rekommendationer röra på sig minst en halvtimme om dagen och barn minst en timme. Ökar du träningen så ökar du även hälsoeffekterna. Kombinera promenader med styrketräning och konditionsträning för att få bäst effekt.

Den psykiska hälsan är inte alltid lika lätt att påverka. Det handlar om hur vi mår känslomässigt. En del saker går att påverka, så som hur du sover, vad du bor och vad du har för fysiska aktiviteter. Den psykiska hälsan påverkas av arbete, fritid, relationer, stress, samlevnad, matvanor och om man nyttjar tobak, alkohol eller droger. Sjukdom kan även det påverka hur man mår psykiskt.

Vår hälsa påverkas även en hel del av den sociala hälsan. För att en människa ska må bra så behövs bekräftelse, gemenskap och att man känner av sammanhang med andra.

Hälsa påverkas till stor del av den fysiska aktiviteten som vi nämnde. Det påverkas så klart även om du drabbas av en skada genom att du idrottat. Vem som helst kan drabbas av en idrottsskada, oavsett om man är amatör eller en elitidrottare. Sedan finns det skador som uppstår utan att man tränar! Vanliga skador som man kan drabbas av är stukad fot, meniskskador, tennisarmbåge, musarm, hälseneinflammation, hälsporre, ont i hälsenan, problem med rygg, nackspärr, muskelbristningar, skoskav och mycket mer.

Drabbas du av en skada, så är det viktigt att du ser till att du får vila, men även att du utför övningar som snabbare ser till att du blir återställd. Du kan även med fördel kontakta en naprapat eller kiropraktor för att få hjälp.